FANDOM


Johann Band Edit

Johann Band
Navn Johann Band
Fødested Talabecland
Alder 31
Race Human
Profession Verenean Investigator, ansat af baron Bibello som file clerk og for familien Nichetti som ditto - sidste er et cover.
Alias Friedrich Grünburger, Mario Mercurio
Bands mission Edit

Band er udsendt af Verena-kulten i Talabecland for at opspore "Max", hans foresatte og mester. Max er forsvundet under en opgave for kulten, som gik ud på at opspore kilden til en mængde narkotiske stoffer som kom til Empire fra Border Princes. Forskellige spor har ledt ham gennem Sonnenfurt, Kreutzhofen, Mentreda og Valendra til Matorca. I Matorca har Max sidst talt med Widolf fra byen, dette var en uge efter Band ankom dertil. Det viser sig at Max af uvisse grunde er blevet fængslet i Matorca, men det lykkes Band at komme ham til undsætning ved at drikke sergent Flavio fuld og få ham til at underskrive papirer som forklarer at der er blevet taget fejl af Max og landsbytossen, og at Band skal afhente Max mens nogen senere vil levere landsbytossen til Nichetti-compoundet, hvor Max sidder fængslet og venter på en fangetransport til Palinam. Max bringes sikkert til Den Tandløse Ork's Sidste Hvilested, og smugles ud af byen med til Myrmidia-klostret vest for Matorca. Derfra instrueres han til at rejse til Mognia for at undersøge brødrene Black's foretagender dér. Med Max undsat og reddet, er Band's sidste opgave at stoppe den strøm af mørk lotus som har ramt imperiet; effektivt må han sætte en stopper for brødrene Black.

Band-babes: Edit

  • Jocelyn
    • Køn (7/10) female hunter. Var medlem af det selskab som Band fulgtes med gennem Winter's Teeth pas. Band imponerede hende med sine tegninger, charme og sleight-of-hand-skills. Han skiltes fra hende i Cavanal, hvorfra de begge planlagde at rejse videre mod Keltut.